Kindertehuis

Hulp bij de start van kindertehuis “Casa Sperantei” in Sebis.


De naam betekent Huis van de hoop. Dat is ook tevens de doelstelling van het tehuis:

kinderen een menswaardig bestaan geven en zo weer hoop op een goede toekomst.

foto van het kindertehuis
hoofdgebouw

In het tehuis wonen 10 kinderen.

de groep kinderen van het kindertehuis
huidige groep kinderen


“Casa Sperantei” is een door de overheid erkend privé-tehuis (family-house), en is voor het functioneren mede afhankelijk van onze financiële ondersteuning.

Indien u ons wilt helpen dit doel te realiseren, dan is uw gift van harte welkom.

de nieuwe aanbouw van het kindertehuis
het bijgebouwde deel dat in 2003 werd
gerealiseerd


Een aantal van de kinderen aan tafel
Een aantal van de kinderen aan tafel
Kijk voor meer foto's in het foto-album


[terug]