Overige kleine projecten

Hulp aan een bejaardencentrum in Blaj


De hulp is hier beperkt tot het geven van voedselhulp en hulp in de vorm van voedingssupplementen gegeven. In beperkte mate werden ook medicijnen verstrekt.

Hulp aan een tehuis voor gehandicapten in Blaj.


Hier werden schoolmaterialen, fysiotherapiematerialen, medicijnen en medische materialen verstrekt.

Hulp voor een bijbelschool in Sebis.


Er worden in de nieuwe Baptistenkerk in Sebis opleidingen en bijscholingen gehouden voor (beginnende) predikanten.

Ook niet- predikanten die op zondag uit spreken gaan of die leiding geven aan bijvoorbeeld kleinere (huis)gemeenten kunnen hier worden bijgeschoold.

Wij hebben geholpen met de inrichting van de daarvoor bestemde ruimten.

Hulp aan medische hulpposten


In de nieuwe kerk in Sebis is een polikliniek gevestigd, waar mensen gratis worden geholpen. Ook de medicijnverstrekking gebeurt kosteloos.
Ook hier hebben we voor de inrichting gezorgd en helpen we regelmatig met medicijnen en/of andere goederen.

Overige projecten in Sebis

Hulp aan burgerlijke gemeente Sebis


Waar mogelijk wordt hulp gegeven aan de burgerlijke gemeente. Met name voor opknap werkzaamheden (renovaties etc.) wordt onze hulp gevraagd en waar mogelijk hebben we die verleend.

Hulp aan een verpleegtehuis in Sebis (Praejesti)


We hebben naast verf, radiatoren en sanitair materiaal de benodigde bedden en toebehoren geleverd om dit verpleegtehuis weer een goed aanzien te geven.

Hulp aan scholen in Blaj en Sebis.

De hulp betreft zowel basis - als voortgezet onderwijs.

Lyceum Sebis


Hier hebben we geholpen met computers voor het lesgeven in automatisering.

Enkele basis scholen in Blaj en Sebis werden geholpen met schoolmaterialen.


[terug]